Ενημέρωση/Εγγραφή

Ενημέρωση/Εγγραφή για τα Εκπαιδευτικά μας Προγράμματα

1. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παιδοψυχολογιας: Παιχνίδια για Παιδιά Τυπικής και μη Τυπικής Ανάπτυξης

Προαιρετικές επιλογές:

2. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νευροψυχολογιας: Αξιολόγηση-Αποκατάσταση

Προαιρετικές επιλογές: