Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (Cognitive Behavioral Therapy, CBT)

Από τον Αμερικανό Ψυχίατρο Aaron Beck, ο οποίος την καθιέρωσε ως ψυχοθεραπευτική προσέγγιση κατά τέλη της δεκαετίας του ’50 (Beck 1976).

Χαρακτηριστικά:

  • Σύντομη και χρονικά περιορισμένη.
  • Δομημένη και κατευθυνόμενη.
  • Εστιασμένη στο πρόβλημα.
  • Βασισμένη σε συγκεκριμένους στόχους.

Η θεραπευτική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα και την έκβαση της θεραπείας.