Ψυχοεκπαίδευση

Στόχος της ψυχοεκπαίδευσης είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με θέματα που τους απασχολούν. Η ψυχοεκπαίδευση πέρα από την ενημέρωση ως προς τη φύση, την αιτιολογία, την πρόληψη, και την πρόγνωση, παρέχει ένα πλαίσιο εκπαίδευσης πάνω σε διάφορες τεχνικές που συμβάλλουν σημαντικά στην εκάστοτε περίπτωση ως προς την αντιμετώπιση. Η ψυχοεκπαίδευση αφορά:

  • Γονείς που αντιμετωπίζουν περιπτώσεις Διαταραχών Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας
  • Φροντιστές ενηλίκων που αντιμετωπίζουν περιπτώσεις διαφόρων Διαταραχών (κατάθλιψης, σχιζοφρένειας, ανορεξίας, άνοιας, κ.ά.).
  • Εκπαιδευτικοί

Η ψυχοεκπαίδευση μπορεί να λάβει και τη μορφή ομαδικής συμβουλευτικής.