Συνεδρίες μέσω Skype

Τα τελευταία χρόνο η τεχνολογία έχει εισέλθει και στον χώρο της ψυχολογίας. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται και διαδικτυακά μέσω Skype (ή κάποιου άλλου μέσου), σε περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι μένουν σε περιοχές με δύσκολη έως και καθόλου πρόσβαση σε κάποιο γραφείο ειδικού ψυχικής υγείας ή κέντρο ψυχικής υγείας. Οι διαδικτυακές συνεδρίες επιλέγονται επίσης στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να εισέλθουν στον χώρο του ειδικού για διάφορους άλλους λόγους (π.χ. ασθένεια, κινητικά προβλήματα κ.λπ.) Η διάρκεια της συνεδρίας είναι 60 λεπτά. Η διαδικτυακή συνεδρία δεν ενδείκνυται για περιπτώσεις βαριάς ψυχοπαθολογίας ή αυτοκτονικών τάσεων.